BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Sabbath D`VARIM -Mózes ötödik könyve Hetiszakasz: 5.Mozes 1:1 - 3:22 A hetiszakasz elsö szava miatt: D`várim - a Szavak Szombatjának nevezik. Azonban ez egyben Mözes Ötödik Könyvének is a neve. E könyvet nevezik az Ismétlés Könyvének is, mert benne megismétlödnek az elözö négy könyv fontosabb törvényei is. Egyes bibliaforditásokban máris felfedezhetö a rossz forditás. Deutoronium néven szerepel e könyv az 5.Móz. 17:18 miatt tévesen (" e törvény másolatát") A Könyv héber neve pedig: "EZEK A BESZÉDEK"-`élleh hadd`várim Tartalmát tekintve a szerkezete a tipikus hübéresi egyezmények szerkezet és formája. Amikor egy király egyezményt köt a vazallussal - elöszóval kezdödik (preambulum) - elözmények a két fél közötti kapcsolatban, amig idáig eljutottak - általános rendelkezések ( akirálytól..) - konkrét rendelkezések, végrehajtási utasitások - tanuk hivása (istenségek tanusága..) - következmények ismertetése : áldás-átok lehetösége Ugy gondolom, hogy a Messiás Király ugyanebben a formában és rendben köt mindenkivel szövetséget. Ezért jó ismerni ezt a Könyvet, és benne megismerni a Szövetségek Istenét. Haftara: Ésaiás 1:1 - 27 A profétai szakasz elsö szava után e szombatot a Látomás Szombatjának is nevezik... ÉCHÁ ? Hogyan..? A hetiszakaszban és haftarában kétszer olvasható e kifejezés, mely szó a gyászénekek kezdetét jelzi. "Hogyan tudom viselni egyedül vitáitokat, perlekedéseiteket?" ..szólt Mózes a Néphez (5.Mózes 1:12) " Hogyan lett paráznává a hűséges város ?" (Ésaiás 1 : 24 ) Az összefüggés törvényszerű: A belső viszály, a megosztás, egymással való civódás, meg nem értés "midianita szellemisége" megosztja a Népet. Ennek következménye az erkölcsi züllés, a Törvénytől, Isten Igéjétől való távolodás, Isten uralmának ereje gyengül... Amikor Tisa BeÁv-kor siratjuk az Első és Második Szentély pusztulását, a zsidó államiság megszüntét, akkor szintén , de már gyászként hangzik el: " Hogyan lakozik magánosan a hűséges város" (Jer.Sir. 1:1) Az Első Szentély pusztulásának oka: erkölcsi romlás A Második Szentély pusztulását előidézte : a testvérgyülölet... A mi, mai feladatunk tehát az, hogy Isten Akaratát, Törvényeit visszahelyezzük az első helyre életünkben, családunkban, közösségeinkben és Krisztus Testében. A Szent Szellem általi egység létrehozását kérjük. Ezt megelőzően azonban a midianita szellemiséget leplezzük le, üzzük ki, és képviselőitől szakadjunk el, hogy el ne érjenek. Nem lehet közösségünk velük, - bár testvéreink ők. Tegyük, mielőtt gyászolnunk kellene...... Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!