BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Sabbath KI TÉCÉ- "Amikor kivonulsz..." Az emberszeretet törvényeiről szóló fejezet... Lelkiismereti törvények... Heti szakasz: 5. Mozes 21:10 - 25: 19 Haftara : Esaiás 54 : 1- 10 Mint tudott a zsidóság nem ismerte a keresztrefeszités büntetését. Ezért a golgotai keresztrefeszités nem lehet a zsidóságtól kapott halálos itélet és "Krisztus-gyilkosság...". ...Vagyis a kivégzettet a halálbüntetés végrehajtása után tették fel, akasztották fel a fára.. Figyelmeztetésül, elrettentésül és közszemlére. De a holttestet a Törvény szerinti módon el is kellett temetni... E Törvény, mely itt olvasható évezredek óta be van tartva, és a zsidóság hűséges volt a Törvények megtartásában. Különösen a farizeusok és a szadduceusok idején... A bűnöző átkozott volt Isten elött, mert megszegte Isten Törvényét olyan büntettel, ami halálbüntetést vont maga után.. A mi Urunk a mi bűneinket vitte a fára, lett a Törvény szerint és miattunk átkozott...(Márk 15 : 34 ). E megváltás azonban számunkra adott életet mert a Törvény átkától, a haláltól váltott meg az érettünk , valamennyi emberért adott egyszeri és végleges áldozatával. Tehát nem a Törvényt szüntette meg a Golgotai Áldozat, hanem áldozatával mentett meg attól. hogy mi halálos itélette kapjunk és a fán lógjunk bűneinkért mások elrettentésére. (Gal.3:13) Ha kérjük és elfogadjuk e váltságművet életünkre..megbocsátást,kegyelmet és megváltást kapunk életünkre. ....Ez a Győzelem a Halál felett. " Ne vidd a parázna nő bérét és az eb-bérét az Úrnak" (5.Moz. 23 : 18) Kevesen tudják, hogy Izraelben és Keleten a kutya a tisztátalanság jelképe. A megvetés legnagyobb jele, ha valakit ezzel neveznek meg. E bibliai versben szereplö eb szo a fiatal férfiparáznák megjelölése. A paráznaságröl sokat hallunk és ismerjük tartalmát. Mégsem figyelünk oda, hogy a bibliában szereplő eb szó milyen paráznaságot leplez le! Ha e szó hasonlatát értjük, megértjük az Ujszövetség némely részét is. Legyen itt e példa: "Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni. Az pedig monda: Ugy van Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ö uruknak asztaláról aláhullanak." Máté 15: 5-26 A kananeus asszony gyógyulása megtörtént, mert Jeshuához ment. Az ebek kifejezés pedig itt is a paráznákról beszél. Azokrol, akik kettösségben éltek, mint a szamáriaiak, és más népek akik az Örökkévaló Isten mellet más isteneknek is áldoztak. Az akkori Birodalom pogány isteneinek. Mert miképpen a házasságban is létezik, hogy valamelyik fél szeretöt tart, és parázna, aképpen ez szellemben is müködik. Ma is, hiszen a mai "Birodalom" bár elfogadja Istent, mégis mellette anyaistennőket, isteneket, szenteket, mennyei seregeket és sok mindent imádattá tesz! Ök is élnek, hiszen mégis hallható ott is, közöttük is némi Igemorzsa, olvassák a Bibliát, beszélnek arról.. Még az emberi morál, etika , a dognmatika, filozofia, stb.,is tartalmaz Isten törvényéből valamit. Ha nem tartalmazna, e világ rég elpusztult volna önmagát megölve.. Mégis eb, aki szellemben, lélekben parázna! A vele való viszonyt éppen néhány szóban a hetiszakasz e pár mondata szabályozza. Hasonlóan intézkedik Urunk, Jeshua HaMassiah is: " Ne adjátok azt ami szent az ebeknek, gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé." (Mt. 7:6) Mi a szent?...... és mi a gyöngy ? Mit ne oszthatunk meg a szellemi paráznaságban élőkkel? A szellemi paráznaság egyik jellmzője pedig, hogy megelégszik az Ige morzsákkal is. Mellette azonba rajong valami másért és az válik fontossá. Mellette, olykor helyette.... Jellemzöje e kutyáknak, hogy az örzetlenül hagyott asztalrol szemtelenül ellophatják a te kenyeredet is ! Amikor nem szol az Ige, mert amorzsa is elég... Amikor az Urvacsora "megáll", mert a kutyák ellopták a Kenyeret és másra használják.... Honnan ismered fel, hogy kiben van szellemi parázna, "eb"-szellemiség? - a kutya koborol, szemétdomrol szemétdombig - mindenevö - a kobor kutya pedig fertözések hordozoja - szeret elbujni és lakni a romok közt, sötétben - legtöbbször sunyi, és nem támad szemböl - magányos általában, de rablásra, és sokszor támadásra már falkában megy. - az elvadult kutyák csoportosulnak, együtt koborolnak.. Mindazoknak, akik szeretnének elmélyednia 613 parancsolat tanulmányozásába, annak ajánlom e hetiszakasz olvasását. 27 cselekvő ("tedd") 47 tiltó ( "ne tedd") törvény, parancsolat (micva) van e hetiszakaszban! És,- mint minden törvény!-, ma is érvényes, csak a végrehajtási utasítások változtak. ( Ennek példái a 613 parancsolat menüpontban olvashatóak a http://caddik.shp.hu oldalon... ) Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!