BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Sabbath KI TÁVO-A csendesen olvasott átok …és a kiáltó Kegyelem szavai „Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak a Te Istenednek szavára ,hogy megtartsad és teljesítsed mindent parancsolatát és rendelését , amelyeket én parancsolok ma néked. Reád jőnek mind ez átkok és megteljesednek rajtad...” / 5 Mózes 28 , 15 (-28) / Ki Távo szombatján hangzik el a heti szakasz átkokat tartalmazó része. Ilyenkor nem hívnak fel a Tórához senkit , még a sameszt (templomszolgát) sem és halkan olvassák . A szokás eredete arra vezethető vissza , hogy a felolvasott átkok megvalósulhatnak. Számunkra ez az óvatosság több dologban taníthat: Az átok gyakorlatának ismerete ősi időkre visszavezethető. Az ószövetség embere tisztában volt , hogy az emberi beszéd nemcsak közlésre alkalmas , hanem önálló erővel bír , mely teremt és változtat . Azzal is tisztában volt , hogy az átok csak Isten erejével hat. Erre egyik legjobban látható példa Bálám története . Ezen túl is több olyan esetet ismerünk , mikor prófétai ítélet hirdetést olvashatunk . Mindezek azt támasztják alá , hogy áldás és átok nem mondható ki Isten akarata nélkül. Az átok szava a héberben: chérem (megtiltani , elkülöníteni ,megsemmisíteni , odaszentelni ). Az Ebál hegyén elmondott átkok felolvasása külön-külön kifejezik e szó működő jelentéseit . A halkan felolvasott átkok az Ószövetségben élő ember alázatos , féltő szeretetét jelzik : - Nem kíván magára ítéletet és ezáltal átkot mondani . - Tudatában van , hogy mások felett sem mondhat ki ítéletet , nem uralkodhat tiltással. - Az egy népként megélt összetartozást nem szeretné megbontani , és másokat elkülöníteni népéből . - Nem kívánja más megsemmisülését népéből , és elveszíteni bárkit . - Szeretné , ha Istenben egységes maradna a nép , és más sem lenne kiszolgáltatva , odaszentelve idegen isteneknek. Az Istenben hívő zsidó ember tisztában van a törvényekkel , azok be nem tartásának következményeivel. Ismeri az engedetlenség bűnét ,melynek következménye Ádámnál és azóta átok az emberiségre. Ismeri Isten megbocsátó irgalmát és kegyelmét , mely nemcsak Nóé idején vált láthatóvá . Azonban még nem ismerhette fel a számára megígért Megváltót és Szabadítót , a világ bűneiért meghalt Bárányt, a visszajövő Messiást: Jesua HaMassiah-t . Őt, akit chérem-mel ítéltek , és mindent megtettek , hogy megtiltsák szolgálatát , megpróbálták „lokalizálni”, testét és lelkét megsemmisíteni , és végül átadni a halálnak.... Ez az átok nyitotta meg az utat , hogy Ő az emberiségnek áldás lehessen. Ma sem lehet Jesua Szellemének működését megtiltani , elkülöníteni , megsemmisíteni , mert Ő Szent, az Atyáé engedelmessége és áldozata által . Amikor Isten akaratából és idejében mindezt , és Őt a zsidó nép felismeri , a csend kiáltássá lesz. A törvény ítélete ma is érvényes és alázatot ,istenfélelmet kell hogy szüljön , de a felismert és elfogadott Kegyelem és Megváltás vágyakozásának hangja kiáltás. A felismerés , a megbocsátás , az Örök Élet lehetőségének öröme mindent felülmúló , másoknak , az „egész világnak” szóló örömkiáltásként kell hangoznia. A törvény alatt élő zsidó nép és a megváltott Krisztus Testének halk és örömtől kiáltó szavai egyszerre tanítanak most bennünket . Különösen azokat , akik egy harmadik formában hangoztatják hangjukat. Krisztus Testében átkok és a kimondókra visszaszálló átkok működnek , mikor mások vélt , vagy valós bűneire átokként működő kijelentéseket , ítéleteket tesznek. Tévedésből , saját haszonból , lelki és nem szellemi látásból folyik az egymás és szolgálatok elkülönítése , megtiltása , egymás szolgálatainak rombolása , akadályozása és mindezekért folynak az átok imák. Isten helyett és nevében uralkodva , prófétai látás helyett lelki imákat működtetve . Mert minden lelki ima átok lehet másokon! Minden , prófétai látás , vagy kijelentés és engedély nélküli ima, közbenjárás: lelki ima! Kedves Testvérem ! Ha nem vagy meggyőződve mások helyzetével , vagy engedetlen , bűnös állapotával , maradj csendben ! Az emberi és gyülekezeti és teológiai igazságok általi megítélés sok esetben nem azonos Isten Igazságával . Ezáltal súlyos következményei lehetnek ennek életedben. A Golgota óta bármennyire igeszerű az ismereted , bármennyire prófétikus látásod van , ma már csak hangosan szólhatsz . Nem rejtheted el a bűnöket , de azonnal beszélned kell a megváltó , irgalmas kegyelemről . Enélkül az ítéleted átok és magadra bűn , bármennyire igazságot tartalmazó . A chérem bármely formáját kizárólag Isten kijelentett parancsára teheti bárki , de meg kell hogy előzze a bűn megnevezése , a választási lehetőség és felelősség ismertetése : az átok és áldás nevén nevezése. Ennek rendezésére azonban minden esetben szólnunk kell a kegyelemről , megtérésről , újjászületésről , új kezdetéről . Végső soron azoknak is kell szólnom , kik az átkok célpontjai. A két hegyen elmondott áldás és átok hasonló az utolsó ítéletkor történő szétválasztáshoz . Életre , örök halálra – jobbra, balra. Mindez Isten kezében és Igazságában történik akkor és ma is , az emberek ítélete nem dönt feletted, legfeljebb utadat nehezíti. Az emberi akarat és átok a mi Urunk felett nem vett hatalmat , sőt uralommá és áldássá lett . Amikor az Örökkévaló a Te Istened , Urad Jesua HaMassiah és a Szent Szellem vezet , többé nem kell félned , mert amikor a bűnös világ , vagy a bűnben, engedetlenségben élők téged átkoznak , akkor válsz krisztusivá , áldássá . Rájuk azonban ma is érvényes: „ Ugyanabból a szájból jön ki átok és az áldás . Atyámfiai , nem kellene ezeknek így lennie.” (Jak.3) A zsidók csendes, a Népet védő és óvó szeretete legyen tehát példa Krisztus Testében. Mégis hangosan szóljon a bűn leleplezése Isten Törvénye által , de mindig a megbocsátó , megváltó kegyelem felkínálásával. Legyen Isten Törvénye minden felett , és azt koronázza meg Krisztus Kegyelme . E kettő együtt a helyreállás , és az új kezdetének alapja : az Út , Igazság és Élet . A test és lélek felett Isten uralma, Jesua kezében és a Szent Szellem által . „Ne ítéljetek és nem ítéltettek , ne kárhoztassatok és nem kárhoztattok , megbocsássatok és néktek is megbocsáttatik „ ( Lk.6,37) Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!