BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Sabbath SELACH -"KÜLDJ EL MAGADNAK!..." Hetiszakasz: 4. Mózes 13 - 15 - kémek küldetnek Kánaánba - az elcsüggesztés szellemiségével rossz hírt hoznak - a nép zúgolódik, és Isten büntet Haftara: Józsué 2 : 1 - 24 - Jozsué két kémet küld Jerikhóba - Ráháb (Dávid ükanyja) megmenti őket - Jó hír bizonyságával térnek meg A tizenkét kém nevei: (mert a nevek mindig a hordozojának feladatát, jellemét is tükrözi, lényeges felsorolni.) Sámmua- meghallgatott Safát - Ö a Biró Igál - Isten megvált, visszavált Káleb - kutya, merész Hosea - Jahve a szabaditás Pálthi - Jahve szabaditása Gaddiel - Isten az én bodogságom Gaddi - Jahve az én szerencsém Ammiél - Isten ember, népe Szenthur - elrejtett Nahbi - - rejtett Géuel - Isten megváltottja "és nevezé Mozes Hoseát, a Nun fiát Jozsuének" (IV.Moz.13:17) Hosea: megmentés, szabaditás, segitség Jozsué: Isten a segitség, szabadulás, üdvösség A rossz hir közlése után csak ketten Káleb és Jozsué gyászolta a Népet... Csak ök ketten tettek bizonyságot Isten kijelentett Igéretéröl, de majdnem megkövezték ezért öket. Aki bátor és merész,és hűséges, és aki tudja, hogy Istennél van egyedül Üdvösség... Érdemes megfigyelni, hogy ez a két kém, Káleb és Józsué, akik az "ígéret küldöttjei" voltak, melyik törzsből származtak... Káleb Júda törzséből, Jehósua (Józsué) pedig Efraim törzséből. Júda a zsidóság szimbóluma, Efraim pedig Krisztus gyermekeié. És újra láthatjuk az a képet, hogy kikből áll Krisztus Teste: -zsidókból és -újjászületett nemzetekből valókból. A Káleb szó jelentése héberül: kutya. A kutyának az alaptermészete pedig a hűség. A zsidóság is azért maradhatott meg ennyi évezreden át, mert mindig volt,aki hűséges volt Istenéhez és megtartotta szövetséget. A Jehósua szó jelentése: az Úr a segítség,a szabadulás. Vagyis Ő általa, Jesua által (mert e két név teljesen azonos) jut el egy nemzetekből való az Atyához, a halálból az Életre. És ahhoz, hogy bejussak Kánaánba, az elhívásom elrendelt helyére erre a két dologra, mint alappillérre van szükségem: -Hűségre (ami a héberben egyenlő a hittel) -És az Úr segítsége. Mert Hóseából is akkor lett Jehósua, mielőtt ki lett küldve, hogy ne a maga erejében és szabadításában, segítségében bízzon, hanem az Örökkévaló legyen az ő segítsége. Az is érdekes még, hogy a két név (Hósea-Jehósua) közötti különbség csak egy `jod` betű,s e betű jelentése: kéz. Józsuén Isten keze volt. Így indulhatott csak a kiküldetésre.... Ezen túl azonban újabb és komolyabb kérdés merült fel bennem: -Vannak, aki tudják, ismerik, látják és felfogják, de mégsem vállaják a Kánaánmba vezetö utat. Ellene beszélnek. Ők a zsidó farizesusok, akik meg lettek itélve.. Ők a keresztény farizeusok, akik,.... Lehet, hogy a minden ismerettel bíró vallásos emberek alapjában véve antikrisztusiak? Vagy az Antikrisztus munkájának nyitnak ajtokat? Hiszen az általuk is ismert Mennyeknek Országába nem akarnak engedelmességük által bejutni, és másokat is lebeszélnek arról? Hát ilyen veszélyes a vallásos szellemiség? Mert e két kémet is a saját népe akarta halálra kövezni, a saját testvéreik! Ők voltak a bomlasztás elinditói -meg is haltak. Vigyázzunk tehát, mire tekintenek a szemeink, mit gondol a szívünk, és mit szól a szánk. Nemcsak az elhívásunkba-az életünkbe is kerülhet... Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!