BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

SABBATH NICCABIM-VAJÉLECH-Az utolsó vígasztaló Szombat 5764, Elul 25 A hetedik , utolsó vigasztaló sabbath Ros HaSana (Új Év ) előtti szombat , melyen most két hetiszakaszt olvasunk. E napon, Niccabim vígasztaló haftararájának első sorai már egy ünnepi örömhimnuszként hangzanak el , mely tükrözi a beteljesülés , és a megígért „ új” kezdetét: „Ujjongva örvendek az örökkévalóban , vidul az én lelkem Istenemben , mert öltöztetett engem az üdv ruháiba , az igazság palástjával övezett engem , mint egy vőlegényt , aki papi fejdíszt vesz magára , mint egy menyaszonyt , aki ékszereivel díszíti magát . „ / Ésaiás 61 , 10 / A zsidó újév a sófárfúvás napja , a számadás időpontja. Felrázás a bűneink tudatára , azért , hogy vágyjuk és kérjük Isten kegyelmét és megbocsátását. Ezért , Ros Hasana a tíz bűnbánó nap és a közeli Jom Kippur ( Engesztelés Napja ) előtt , és e szombaton is olva- sásra kerülő második prófétai rész ( Vájjelekh ) már erre mutat , mely a „megtérés szombatjának” haftarája. Hadd álljon itt ennek néhány , sorrendben változatlan részlete summázásként : „Térj meg ó Izrael , az örökkévalóhoz , a te Istenedhez , mert elbotlottál a te bűnödben. Vigyetek magatokkal szavakat és térjetek meg az Örökkévalóhoz , szóljatok Hozzá . Mind bocsásd meg a bűnt és fogadd el a jót , hadd rójuk le a tulokáldozatot ajkunk imájával. „ / Hóseás 14, 2 / „ Ki olyan , mint Te , ó Örökkévaló , aki megbocsátja a bűnt és engesztelést ad a vétekért népe maradékának...” /Mikeás 7,18 / „Zendítsétek meg a kürtöt (sófárt) Cijonban , szenteljetek böjtöt , hirdessetek ünnepi gyülekezetet , gyűjtsétek össze a népet,... a csarnok és az oltár között sírjanak a papok , az örökkévalónak szolgálattevői , és szóljanak : Ó , szánd meg Örökkévaló a te népedet... „ /Joel 2, 15.17/ Haftarák: Nicabim: Ésaiás 61,10 – 63,9 Vajélekh: Hóseás 14,2-10; Mikeás 7, 18-20; Joel 2, 15-27 AZ ISTEN ELÖTT ÁLLÓ MÚLT, JELEN ÉS JÖVÖ Szidra Parasa: Nicabim - 5. Mózes 29, 9 - 30, 20 „ Itt álltok a mai napon ti mindnyájan az Örökkévaló , a ti Istenetek színe előtt.....hogy belépj az Örökkévaló , a te Istened szövetségébe és esküjébe... ( 9-10. vers) „ De nemcsak veletek kötöm e szövetséget és ezt az esküt , hanem azzal , aki itt van , itt állva velünk ma az Örökkévaló a mi Istenünk színe előtt és a z z a l i s , a k i n i n c s i t t m a v e l ü n k ( 13-14 . vers ) „És lesz , midőn reád jönnek... áldás meg az átok,... és megtérsz az örökkévalóhoz , a te Istenedhez , és hallgatsz szavára,… akkor visszahozza az Örökkévaló , a te Istened fogságban levőidet , és irgalmaz neked , újra összegyűjt..” (30 , 1 -3) ÍGÉRET , SZABAD AKARAT, SZABAD VÁLASZTÁS Szidra Parasa: Vajelech- 5 Mózes 31, 1 - 31,30 „Légy erős és bátor... És az Örökkévaló , Ő az aki előtted jár, Ő lesz veled , nem enged el , és nem hagy el téged : ne félj és ne rettegj. „ ( 31 ,7-8) „Gyülekeztesd egybe a népet a férfiakat , a nőket a gyermekeket és a te jövevényedet , hogy hallják és hogy megtanulják, és féljék az Örökkévalót , a ti Isteneteket , és gondjuk legyen rá , hogy megtegyék e törvény minden igéjét.” (31, 12 ). Ez a „Hákhel” törvénye , mely előírása szerint minden hetedik évben a nép minden tagját össze kell hívni , és a Tóra egyes részeit mindenki előtt nyilvánosan fel kell olvasni . Izrael ma is követi ezt , amikor a miniszterelnök a király szerepében olvassa a Tórát a Cion -hegyén. Hiszem , hogy közeli az az idő , mikor a Király , Jesua HaMassiah nevében újra , mindenki hallhatja Isten Törvényét. Ekkor a sófár hangja is mindenkinek hallható lesz , és Isten Népének maradéka összegyűlik hangjára, egy Új Kezdetére. Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!