BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ
A négy különleges Szombat

A Peszachot megelőző 4 szombatot különleges szombatként titulálja a zsidóság. Különlegességük abból fakad, hogy a megszokott tórai és haftarai(prófétai) részen kívül még egy plussz szakaszt olvasnak, melyeknek neve megegyezik e különleges szombat nevével.

Sorrendiségét tekintve ez a következőképpen néz ki:

1.Sabbath SKALIM - Sékelek Szombatja
2.Sabbath ZÁCHOR - Emlékezés Szombatja
3.Sabbath PARA - A vörös tehén törvényének szombatja
4.Sabbath HaGADOL - A Nagyszombat


1.Sabbath SKALIM

E szombat különlegességéről a "Sékelek Szombatja" menüpontban olvashatsz részletesebben


2.Sabbath ZÁCHOR

A négy különleges szombat közül a második.
Időpontja sem véletlen, hiszen Purim előtti szombatra esik mindíg.
Emlékezés Amálekre, melyet Isten rendelt el:
"Megemlékezzél, amit Amálek cselekedett az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek..."

A zsidó közösségekben tehát e napon az 5.Mózes 26:17-19 részt olvassák fel.
Az emlékezés pedig csatlakozik a történethez is, amikor Izrael harcol az amalekiták ellen.
Mózes felmegy a hegyre, és Józsué a harcban győz./2.Mózes 17:8-16/

Számunkra azonban legyen a további ígéret is szemünk előtt:
"Megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről, nemzetségre" (u.o.)

A harc tehát ma is folyik, - az Úr harca.
Évezredeken át láthattuk, hogy Amalek sosem halt meg. Purim történetében Hámánként, és a Soah idején a Választott Nép gyilkosaként
volt jelen, de ma sem alszik.

Mégis ma kicsoda Amalek?
Ki az, aki ellen Isten Választott Népének és Isten Megváltott Népének egyaránt, és együtt kell harcolnunk Istennel,- hiszen Ő harcol.
Aki kijött Egyiptomából, úton van a mennyei haza felé, ki és mikor támadja elhívásban, szolgálatában, és ki nem akarja, hogy elérje azt a helyet, amit Isten még e Földön, és földi életére adott neki?

Harcolhatunk-e egyáltalán Amálek, a testi kívánságok ellen?

A veszély egyre növekedik, amikor a test kivánságai ellen, az Amálek ellen hamarosan a földi törvények sem adnak védelmet.
Ma már szinte minden szabad, és minden, a testi kivánságot korlátok közt tartó törvényt hatálytalanít a modern világ és annak uralkodó ereje.

De Isten ígérete állandó...


Amelekre emlékezni..
Születésünk pillanatától támad a testünk kivánsága, mely a gondolatainkat (lelkünket) is megváltoztathatja..

Amálekre gondolni?
Vissza egészen az eredendő bűnig: Ádámig és Éváig.
Mert abban születtünk.


3.Sabbath PARA

Felolvasott rész: 4.Mózes 19.

A halotti tisztátalanságból megtisztító vörös tehén törvényéről szól ez a szakasz, mely a Szentély korabeli, minden Peszach előtti rituális megtisztulásra emlékeztet.

„ Ez a Tóra törvénye, amit az Örökkévaló megparancsolt, mondván: szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak neked egy teljesen ép és hibátlan vörös tehenet, melyen még nem volt járom. " (4.Mózes 19 :1-2)

Az így levágott áldozati állatot a táboron kívül elégették, a tűzbe cédrusfát, izsópot, karmazsin fonalat tettek.
A szertartás során a tiszta tisztátalan, a tisztátalan tiszta lett...

A zsidó bölcsek e különleges szertartás magyarázatát megadni nem tudtájk.
Van arról magyarázat, hogy az Aranyborjú készitése miatt volt emlékeztető vétekáldozat.

Mások viszont e Törvényt azon dekrétumok közé teszik.
A dekrétumokat kibocsátó uralkodók azokat minden magyarázat és értelmezés nélkül bocsátották ki népüknek. Tették, hogy megkérdöjelezhetetlen hatalmukat igy is nyilvánvalóvá tegyék.

Mivel nincs Szentély, és nincs a fenti módon elkészitett tisztitó hamu sem, igy valamennyien
„ a halott által tisztátalan” állapotban vagyunk...
Ezért tilos a jeruzsálemi Templom-hegyre, a Szentély területére lépni...

Számunkra mégis „ismerős” a tisztitó áldozat...
Jeshua HaMassiah értünk történt váltságműve e kettős hatással bírt.
Ő tisztátalan lett bűneinktől , mi viszont megtisztultunk általa...
A karmazsin a vér jelképe, az izsóp a gyógyitásé, a cédrus pedig a jóillatu áldozat része...


4.Sabbat HaGADOL

Az utolsó a különleges szombatok közül, közvetlenül a Peszachot megelőző szombat.

Ilyenkor régi szokás volt, hogy a rabbik nagy beszédet, drósékat tartottak a zsinagógákban felkészítvén a közösséget a Peszachra, a peszachi törvényekre.


Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI SzolgálatIngyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!