BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


A négy különleges Szombat

A Peszachot megelőző 4 szombatot különleges szombatként titulálja a zsidóság. Különlegességük abból fakad, hogy a megszokott tórai és haftarai(prófétai) részen kívül még egy plussz szakaszt olvasnak, melyeknek neve megegyezik e különleges szombat nevével. Sorrendiségét tekintve ez a következőképpen néz ki: 1.Sabbath SKALIM - Sékelek Szombatja 2.Sabbath ZÁCHOR - Emlékezés Szombatja 3.Sabbath PARA - A vörös tehén törvényének szombatja 4.Sabbath HaGADOL - A Nagyszombat 1.Sabbath SKALIM E szombat különlegességéről a "Sékelek Szombatja" menüpontban olvashatsz részletesebben 2.Sabbath ZÁCHOR A négy különleges szombat közül a második. Időpontja sem véletlen, hiszen Purim előtti szombatra esik mindíg. Emlékezés Amálekre, melyet Isten rendelt el: "Megemlékezzél, amit Amálek cselekedett az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek..." A zsidó közösségekben tehát e napon az 5.Mózes 26:17-19 részt olvassák fel. Az emlékezés pedig csatlakozik a történethez is, amikor Izrael harcol az amalekiták ellen. Mózes felmegy a hegyre, és Józsué a harcban győz./2.Mózes 17:8-16/ Számunkra azonban legyen a további ígéret is szemünk előtt: "Megesküdött az Úr, hogy harca lesz az Úrnak Amálek ellen nemzetségről, nemzetségre" (u.o.) A harc tehát ma is folyik, - az Úr harca. Évezredeken át láthattuk, hogy Amalek sosem halt meg. Purim történetében Hámánként, és a Soah idején a Választott Nép gyilkosaként volt jelen, de ma sem alszik. Mégis ma kicsoda Amalek? Ki az, aki ellen Isten Választott Népének és Isten Megváltott Népének egyaránt, és együtt kell harcolnunk Istennel,- hiszen Ő harcol. Aki kijött Egyiptomából, úton van a mennyei haza felé, ki és mikor támadja elhívásban, szolgálatában, és ki nem akarja, hogy elérje azt a helyet, amit Isten még e Földön, és földi életére adott neki? Harcolhatunk-e egyáltalán Amálek, a testi kívánságok ellen? A veszély egyre növekedik, amikor a test kivánságai ellen, az Amálek ellen hamarosan a földi törvények sem adnak védelmet. Ma már szinte minden szabad, és minden, a testi kivánságot korlátok közt tartó törvényt hatálytalanít a modern világ és annak uralkodó ereje. De Isten ígérete állandó... Amelekre emlékezni.. Születésünk pillanatától támad a testünk kivánsága, mely a gondolatainkat (lelkünket) is megváltoztathatja.. Amálekre gondolni? Vissza egészen az eredendő bűnig: Ádámig és Éváig. Mert abban születtünk. 3.Sabbath PARA Felolvasott rész: 4.Mózes 19. A halotti tisztátalanságból megtisztító vörös tehén törvényéről szól ez a szakasz, mely a Szentély korabeli, minden Peszach előtti rituális megtisztulásra emlékeztet. „ Ez a Tóra törvénye, amit az Örökkévaló megparancsolt, mondván: szólj Izrael fiaihoz, hogy hozzanak neked egy teljesen ép és hibátlan vörös tehenet, melyen még nem volt járom. " (4.Mózes 19 :1-2) Az így levágott áldozati állatot a táboron kívül elégették, a tűzbe cédrusfát, izsópot, karmazsin fonalat tettek. A szertartás során a tiszta tisztátalan, a tisztátalan tiszta lett... A zsidó bölcsek e különleges szertartás magyarázatát megadni nem tudtájk. Van arról magyarázat, hogy az Aranyborjú készitése miatt volt emlékeztető vétekáldozat. Mások viszont e Törvényt azon dekrétumok közé teszik. A dekrétumokat kibocsátó uralkodók azokat minden magyarázat és értelmezés nélkül bocsátották ki népüknek. Tették, hogy megkérdöjelezhetetlen hatalmukat igy is nyilvánvalóvá tegyék. Mivel nincs Szentély, és nincs a fenti módon elkészitett tisztitó hamu sem, igy valamennyien „ a halott által tisztátalan” állapotban vagyunk... Ezért tilos a jeruzsálemi Templom-hegyre, a Szentély területére lépni... Számunkra mégis „ismerős” a tisztitó áldozat... Jeshua HaMassiah értünk történt váltságműve e kettős hatással bírt. Ő tisztátalan lett bűneinktől , mi viszont megtisztultunk általa... A karmazsin a vér jelképe, az izsóp a gyógyitásé, a cédrus pedig a jóillatu áldozat része... 4.Sabbat HaGADOL Az utolsó a különleges szombatok közül, közvetlenül a Peszachot megelőző szombat. Ilyenkor régi szokás volt, hogy a rabbik nagy beszédet, drósékat tartottak a zsinagógákban felkészítvén a közösséget a Peszachra, a peszachi törvényekre. Copyright © 2005-2008 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!