BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ
Orbán Béla:

Sabbath D`VARIM -Mózes ötödik könyveHetiszakasz: 5.Mozes 1:1 - 3:22

A hetiszakasz elsö szava miatt:
D`várim - a Szavak Szombatjának nevezik.
Azonban ez egyben Mözes Ötödik Könyvének is a neve.

E könyvet nevezik az Ismétlés Könyvének
is, mert benne megismétlödnek az elözö négy könyv fontosabb törvényei is.

Egyes bibliaforditásokban máris felfedezhetö a rossz forditás.
Deutoronium néven szerepel e könyv az 5.Móz. 17:18 miatt tévesen (" e törvény másolatát")

A Könyv héber neve pedig:

"EZEK A BESZÉDEK"-`élleh hadd`várim

Tartalmát tekintve a szerkezete a tipikus hübéresi egyezmények szerkezet és formája.
Amikor egy király egyezményt köt a vazallussal

- elöszóval kezdödik (preambulum)
- elözmények a két fél közötti kapcsolatban, amig idáig eljutottak
- általános rendelkezések ( akirálytól..)
- konkrét rendelkezések, végrehajtási utasitások
- tanuk hivása (istenségek tanusága..)
- következmények ismertetése : áldás-átok lehetösége

Ugy gondolom, hogy a Messiás Király ugyanebben a formában és rendben köt mindenkivel szövetséget.
Ezért jó ismerni ezt a Könyvet, és benne megismerni a Szövetségek Istenét.Haftara: Ésaiás 1:1 - 27
A profétai szakasz elsö szava után e szombatot
a Látomás Szombatjának is nevezik...


ÉCHÁ ? Hogyan..?

A hetiszakaszban és haftarában kétszer olvasható e kifejezés, mely szó a gyászénekek kezdetét jelzi.

"Hogyan tudom viselni egyedül vitáitokat, perlekedéseiteket?"
..szólt Mózes a Néphez (5.Mózes 1:12)

" Hogyan lett paráznává a hűséges város ?" (Ésaiás 1 : 24 )

Az összefüggés törvényszerű:

A belső viszály, a megosztás, egymással való civódás, meg nem értés "midianita szellemisége" megosztja a Népet.
Ennek következménye az erkölcsi züllés, a Törvénytől, Isten Igéjétől való távolodás, Isten uralmának ereje gyengül...


Amikor Tisa BeÁv-kor siratjuk az Első és Második Szentély pusztulását, a zsidó államiság megszüntét, akkor szintén , de már gyászként hangzik el:

" Hogyan lakozik magánosan a hűséges város" (Jer.Sir. 1:1)

Az Első Szentély pusztulásának oka: erkölcsi romlás
A Második Szentély pusztulását előidézte : a testvérgyülölet...


A mi, mai feladatunk tehát az, hogy Isten Akaratát, Törvényeit visszahelyezzük az első helyre életünkben, családunkban, közösségeinkben és Krisztus Testében.
A Szent Szellem általi egység létrehozását kérjük.

Ezt megelőzően azonban a midianita szellemiséget leplezzük le, üzzük ki, és képviselőitől szakadjunk el, hogy el ne érjenek.
Nem lehet közösségünk velük, - bár testvéreink ők.

Tegyük, mielőtt gyászolnunk kellene......Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!