BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ
Orbán Béla:

Sabbath KI TÉCÉ- "Amikor kivonulsz..."


Az emberszeretet törvényeiről szóló fejezet...
Lelkiismereti törvények...


Heti szakasz: 5. Mozes 21:10 - 25: 19
Haftara : Esaiás 54 : 1- 10


Mint tudott a zsidóság nem ismerte a keresztrefeszités büntetését. Ezért a golgotai keresztrefeszités nem lehet a zsidóságtól kapott halálos itélet és "Krisztus-gyilkosság...".

...Vagyis a kivégzettet a halálbüntetés végrehajtása után tették fel, akasztották fel a fára..
Figyelmeztetésül, elrettentésül és közszemlére.
De a holttestet a Törvény szerinti módon el is kellett temetni...
E Törvény, mely itt olvasható évezredek óta be van tartva, és a zsidóság hűséges volt a Törvények megtartásában. Különösen a farizeusok és a szadduceusok idején...

A bűnöző átkozott volt Isten elött, mert megszegte Isten Törvényét olyan büntettel, ami halálbüntetést vont maga után..

A mi Urunk a mi bűneinket vitte a fára, lett a Törvény szerint és miattunk átkozott...(Márk 15 : 34 ).

E megváltás azonban számunkra adott életet mert a Törvény átkától, a haláltól váltott meg az érettünk , valamennyi emberért adott egyszeri és végleges áldozatával.

Tehát nem a Törvényt szüntette meg a Golgotai Áldozat, hanem áldozatával mentett meg attól. hogy mi halálos itélette kapjunk és a fán lógjunk bűneinkért mások elrettentésére. (Gal.3:13)

Ha kérjük és elfogadjuk e váltságművet életünkre..megbocsátást,kegyelmet és megváltást kapunk életünkre.
....Ez a Győzelem a Halál felett.


" Ne vidd a parázna nő bérét és az eb-bérét az Úrnak" (5.Moz. 23 : 18)

Kevesen tudják, hogy Izraelben és Keleten a kutya a tisztátalanság jelképe. A megvetés legnagyobb jele, ha valakit ezzel neveznek meg.
E bibliai versben szereplö eb szo a fiatal férfiparáznák megjelölése.

A paráznaságröl sokat hallunk és ismerjük tartalmát. Mégsem figyelünk oda, hogy a bibliában szereplő eb szó milyen paráznaságot leplez le!

Ha e szó hasonlatát értjük, megértjük az Ujszövetség némely részét is.

Legyen itt e példa:
"Ő pedig felelvén, monda: Nem jó a fiak kenyerét elvenni, és az ebeknek vetni.
Az pedig monda:
Ugy van Uram, de hiszen az ebek is esznek a morzsalékokból, amik az ö uruknak asztaláról aláhullanak."
Máté 15: 5-26

A kananeus asszony gyógyulása megtörtént, mert Jeshuához ment.

Az ebek kifejezés pedig itt is a paráznákról beszél. Azokrol, akik kettösségben éltek, mint a szamáriaiak, és más népek akik az Örökkévaló Isten mellet más isteneknek is áldoztak.
Az akkori Birodalom pogány isteneinek.
Mert miképpen a házasságban is létezik, hogy valamelyik fél szeretöt tart, és parázna, aképpen ez szellemben is müködik.
Ma is, hiszen a mai "Birodalom" bár elfogadja Istent, mégis mellette anyaistennőket, isteneket, szenteket, mennyei seregeket és sok mindent imádattá tesz!

Ök is élnek, hiszen mégis hallható ott is, közöttük is némi Igemorzsa, olvassák a Bibliát, beszélnek arról..
Még az emberi morál, etika , a dognmatika, filozofia, stb.,is tartalmaz Isten törvényéből valamit. Ha nem tartalmazna, e világ rég elpusztult volna önmagát megölve..

Mégis eb, aki szellemben, lélekben parázna!

A vele való viszonyt éppen néhány szóban a hetiszakasz e pár mondata szabályozza.

Hasonlóan intézkedik Urunk, Jeshua HaMassiah is:
" Ne adjátok azt ami szent az ebeknek, gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé." (Mt. 7:6)

Mi a szent?...... és mi a gyöngy ?
Mit ne oszthatunk meg a szellemi paráznaságban élőkkel?

A szellemi paráznaság egyik jellmzője pedig, hogy megelégszik az Ige morzsákkal is. Mellette azonba rajong valami másért és az válik fontossá.
Mellette, olykor helyette....

Jellemzöje e kutyáknak, hogy az örzetlenül hagyott asztalrol szemtelenül ellophatják a te kenyeredet is !
Amikor nem szol az Ige, mert amorzsa is elég...
Amikor az Urvacsora "megáll", mert a kutyák ellopták a Kenyeret és másra használják....


Honnan ismered fel, hogy kiben van szellemi parázna, "eb"-szellemiség?

- a kutya koborol, szemétdomrol szemétdombig
- mindenevö
- a kobor kutya pedig fertözések hordozoja
- szeret elbujni és lakni a romok közt, sötétben
- legtöbbször sunyi, és nem támad szemböl
- magányos általában, de rablásra, és sokszor támadásra már falkában
megy.
- az elvadult kutyák csoportosulnak, együtt koborolnak..Mindazoknak, akik szeretnének elmélyednia 613 parancsolat tanulmányozásába, annak ajánlom e hetiszakasz olvasását.

27 cselekvő ("tedd")
47 tiltó ( "ne tedd")


törvény, parancsolat (micva) van e hetiszakaszban!

És,- mint minden törvény!-, ma is érvényes, csak a végrehajtási utasítások változtak.
( Ennek példái a 613 parancsolat menüpontban olvashatóak a http://caddik.shp.hu oldalon... )


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!