BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ

Ingyenes Angol online nyelvtanfolyam kezdőknek és újrakezdőknek. Ráadásul most megkapod ajándékba A Hatékony Angol Tanulás Titkai tanulmányom.


Orbán Béla:

Sabbath TOLDOT-Nemzetségek Hetiszakasz: 1. Mózes 25:19 - 28:9 Haftara: Malakiás 1 : 1 - 2:7 - Ézsau és Jákób - Izsák szövetsége Abimélekkel - Izsák áldása A tórai részt a prófétaival az köti tartalamilag össze, hogy mindkét könyv itt Ézsauról és Jákóbról beszél... Felmerül a kérdés: Miért nem az elsöszülötté lett az áldás? Ézsau a kezével, erejével, önmaga akart mindent elérni, magáévá tenni: Vadász lett. Jákób pedig a szavával.... Aki pedig vadászik, nem tiszteli a papi elhivását, hiszen távol van attól rendszeresen. Jákób viszont egy papi tisztség viselöjéhez méltóan családjával együtt, otthon élt. " A kéz Ézsaué, a hang Jákóbé..." Jákób csaló volt...? Sokszor gondolkodtam el azon, hogy Isten ad-e pecsétet bünre? Mert tudom, hogy semmi bünt nem ir alá, nem legalizál ...! Igy Jákób esetében is kérdéseim voltak. Igy ezt az igazságot alátámasztván arra a következtetésre jutottam,hogy Jákób bizony nem volt csaló, amikor a lencsét adta Ézsaunak ! .....Jákób egy nap valami fözeléket (vajjezed...zöldségleves, názid 29.vers ) fözött. Hát jól kifőzte! Még a magyar szójárásban is helyet kapott e szó, mely A Zid=főz szó Jákób furfangosságára is utal.... Jákób tehát nem csalt, hanem jól kitervelt, "kifőzött" módon leleplezte, hogy Ézsaunak semmit sem jelent az elsőszülötti jog. Mert a vadász "önmegvalósitása", és a testi kivánságok miatt számára a papi elhivás, a pátriárchális feladat nem jelentett semmit. Ma is, aki önakaratából cselekszik, maga akarja a sikereket elérni, belekerül egy olyan örvénybe(sikerek hajszolása, pénzvadászat..), mely által elvesziti istentöl kapott elhivást, helyére mást állit Urunk. Jákób tehát Isten igéretét tudva, a látható világban is bebizonyitotta jogosultságát arra..... "Többet ésszel, mint erővel"..mondja a közmondás. ennek pozitiv, tisztességes esetét látjuk itt. Jákób itt megmutatta azt, amit a zsidóság évezredeken át folytat. "..legyetek okosak, mint a kigyók és szelidek, mint a galambok." (Máté 10:16 ) E szavak az apostolok kiküldésénél hangzottak el, azonban a zsidóság is Isten akaratából apostoli és prófétai küldetéssel bír... Bizony e "jákóbi" észjárás nélkül a zsidóság kihalt volna a diaszporában, és nem vehette volna el Istentöl a megigért elhivását és feladatát ! Tehát ahogy Jákób nem csalt, ugy a zsidóság sem, csak használta azokat atalentumait, amit Istentöl kapott, hogy Isten Igérete érvényre juthasson. A Jákob név jelentése bizony nem csalót jelent!!! Bár a köztudatba ez épült be, és szinte beidegződéssé vált, hogy aki csal, és utjai nem egyenesek, arra rámondják, hogy Jákob. A Jákob név az "ákév" szóból ered, melynek jelentése: sarok. ( lsd: Jákob születését ) Sokszor használjuk az "állj a sarkadra!" felszólítást is, mikor szeretnénk már, hogy az illető legyen határozott, legyen végre önnálló, döntésképes. Jákob neve erre is "sarkal" minket, hogy tudjunk megállni azzal a tartással, melyet Isten ad nekünk; hogy tudjuk használni ajándékainkat.... "És monda Ézsau: méltán nevezték el őt Jákobnak, mivel megcsalt engem immár kétszer: elsőszülöttségemet elvette, és íme most elvette áldásomat." (1móz.27,36 ) Hát mégis csaló volt Jákob? Ellentmond saját magának a Biblia? NEM!!! A félrefordítások vezetnek félre.... Az eredeti szövegben a "megcsalt" szóra a "jakvéni" kifejezés áll, melynek jelentése: "nyomon követett engem" , "nyomomban volt", "lábnyomomban járt", "sarkon fogott". Vagyis nem félrevezetett, átvágott, becsapott, hanem ott volt a "sarkamban", mintegy ugrásra készen, hogy átvegye, ami neki jár.... Mennyivel más így az értelmezése a szövegnek!!.... Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!