BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ
Orbán Béla:

Sabbath TOLDOT-Nemzetségek


Hetiszakasz: 1. Mózes 25:19 - 28:9
Haftara: Malakiás 1 : 1 - 2:7

- Ézsau és Jákób
- Izsák szövetsége Abimélekkel
- Izsák áldása

A tórai részt a prófétaival az köti tartalamilag össze, hogy
mindkét könyv itt Ézsauról és Jákóbról beszél...

Felmerül a kérdés: Miért nem az elsöszülötté lett az áldás?

Ézsau a kezével, erejével, önmaga akart mindent elérni, magáévá tenni: Vadász lett.
Jákób pedig a szavával....

Aki pedig vadászik, nem tiszteli a papi elhivását, hiszen távol van attól rendszeresen.
Jákób viszont egy papi tisztség viselöjéhez méltóan családjával együtt, otthon élt.

" A kéz Ézsaué, a hang Jákóbé..."


Jákób csaló volt...?

Sokszor gondolkodtam el azon, hogy Isten ad-e pecsétet bünre?
Mert tudom, hogy semmi bünt nem ir alá, nem legalizál ...!
Igy Jákób esetében is kérdéseim voltak.
Igy ezt az igazságot alátámasztván arra a következtetésre jutottam,hogy

Jákób bizony nem volt csaló, amikor a lencsét adta Ézsaunak !

.....Jákób egy nap valami fözeléket (vajjezed...zöldségleves, názid 29.vers ) fözött.

Hát jól kifőzte!
Még a magyar szójárásban is helyet kapott e szó, mely

A Zid=főz szó Jákób furfangosságára is utal....

Jákób tehát nem csalt, hanem jól kitervelt, "kifőzött" módon leleplezte, hogy Ézsaunak semmit sem jelent az elsőszülötti jog. Mert a vadász "önmegvalósitása", és a testi kivánságok miatt számára a papi elhivás, a pátriárchális feladat nem jelentett semmit.

Ma is, aki önakaratából cselekszik, maga akarja a sikereket elérni, belekerül egy olyan örvénybe(sikerek hajszolása, pénzvadászat..), mely által elvesziti istentöl kapott elhivást, helyére mást állit Urunk.

Jákób tehát Isten igéretét tudva, a látható világban is bebizonyitotta jogosultságát arra.....

"Többet ésszel, mint erővel"..mondja a közmondás.
ennek pozitiv, tisztességes esetét látjuk itt.

Jákób itt megmutatta azt, amit a zsidóság évezredeken át folytat.

"..legyetek okosak, mint a kigyók és szelidek, mint a galambok." (Máté 10:16 )

E szavak az apostolok kiküldésénél hangzottak el, azonban a zsidóság is Isten akaratából apostoli és prófétai küldetéssel bír...
Bizony e "jákóbi" észjárás nélkül a zsidóság kihalt volna a diaszporában, és nem vehette volna el Istentöl a megigért elhivását és feladatát !

Tehát ahogy Jákób nem csalt, ugy a zsidóság sem, csak használta azokat atalentumait, amit Istentöl kapott, hogy Isten Igérete érvényre juthasson.


A Jákob név jelentése bizony nem csalót jelent!!!
Bár a köztudatba ez épült be, és szinte beidegződéssé vált, hogy aki csal, és utjai nem egyenesek, arra rámondják, hogy Jákob.

A Jákob név az "ákév" szóból ered, melynek jelentése: sarok. ( lsd: Jákob születését )

Sokszor használjuk az "állj a sarkadra!" felszólítást is, mikor szeretnénk már, hogy az illető legyen határozott, legyen végre önnálló, döntésképes.
Jákob neve erre is "sarkal" minket, hogy tudjunk megállni azzal a tartással, melyet Isten ad nekünk; hogy tudjuk használni ajándékainkat....


"És monda Ézsau: méltán nevezték el őt Jákobnak, mivel megcsalt engem immár kétszer: elsőszülöttségemet elvette, és íme most elvette áldásomat." (1móz.27,36 )

Hát mégis csaló volt Jákob? Ellentmond saját magának a Biblia?

NEM!!!

A félrefordítások vezetnek félre....

Az eredeti szövegben a "megcsalt" szóra a "jakvéni" kifejezés áll, melynek jelentése: "nyomon követett engem" , "nyomomban volt", "lábnyomomban járt", "sarkon fogott".

Vagyis nem félrevezetett, átvágott, becsapott, hanem ott volt a "sarkamban", mintegy ugrásra készen, hogy átvegye, ami neki jár....

Mennyivel más így az értelmezése a szövegnek!!....

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat
Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!