BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ
Orbán Béla:

SABBATH NICCABIM-VAJÉLECH-Az utolsó vígasztaló Szombat
5764, Elul 25

A hetedik , utolsó vigasztaló sabbath Ros HaSana (Új Év ) előtti szombat , melyen most két hetiszakaszt olvasunk.
E napon, Niccabim vígasztaló haftararájának első sorai már egy ünnepi örömhimnuszként hangzanak el , mely tükrözi a beteljesülés , és a megígért „ új” kezdetét:

„Ujjongva örvendek az örökkévalóban , vidul az én lelkem Istenemben , mert öltöztetett engem
az üdv ruháiba , az igazság palástjával övezett engem , mint egy vőlegényt , aki papi fejdíszt vesz magára ,
mint egy menyaszonyt , aki ékszereivel díszíti magát . „ / Ésaiás 61 , 10 /


A zsidó újév a sófárfúvás napja , a számadás időpontja.
Felrázás a bűneink tudatára , azért , hogy vágyjuk és kérjük Isten kegyelmét és megbocsátását.
Ezért , Ros Hasana a tíz bűnbánó nap és a közeli Jom Kippur ( Engesztelés Napja ) előtt , és e szombaton is olva-
sásra kerülő második prófétai rész ( Vájjelekh ) már erre mutat , mely a „megtérés szombatjának” haftarája.
Hadd álljon itt ennek néhány , sorrendben változatlan részlete summázásként :

„Térj meg ó Izrael , az örökkévalóhoz , a te Istenedhez , mert elbotlottál a te bűnödben.
Vigyetek magatokkal szavakat és térjetek meg az Örökkévalóhoz , szóljatok Hozzá .
Mind bocsásd meg a bűnt és fogadd el a jót , hadd rójuk le a tulokáldozatot ajkunk imájával. „ / Hóseás 14, 2 /

„ Ki olyan , mint Te , ó Örökkévaló , aki megbocsátja a bűnt és engesztelést ad a vétekért népe maradékának...” /Mikeás 7,18 /


„Zendítsétek meg a kürtöt (sófárt) Cijonban , szenteljetek böjtöt , hirdessetek ünnepi gyülekezetet ,
gyűjtsétek össze a népet,...
a csarnok és az oltár között sírjanak a papok , az örökkévalónak szolgálattevői , és szóljanak :
Ó , szánd meg Örökkévaló a te népedet... „ /Joel 2, 15.17/


Haftarák:
Nicabim: Ésaiás 61,10 – 63,9
Vajélekh: Hóseás 14,2-10; Mikeás 7, 18-20; Joel 2, 15-27AZ ISTEN ELÖTT ÁLLÓ MÚLT, JELEN ÉS JÖVÖ

Szidra Parasa: Nicabim - 5. Mózes 29, 9 - 30, 20

„ Itt álltok a mai napon ti mindnyájan az Örökkévaló , a ti Istenetek színe előtt.....hogy belépj az Örökkévaló , a te Istened szövetségébe és esküjébe... ( 9-10. vers)

„ De nemcsak veletek kötöm e szövetséget és ezt az esküt , hanem azzal , aki itt van , itt állva velünk ma az Örökkévaló a mi Istenünk színe előtt és a z z a l i s , a k i n i n c s i t t m a v e l ü n k ( 13-14 . vers )

„És lesz , midőn reád jönnek... áldás meg az átok,... és megtérsz az örökkévalóhoz , a te Istenedhez , és hallgatsz szavára,… akkor visszahozza az Örökkévaló , a te Istened fogságban levőidet , és irgalmaz neked , újra összegyűjt..” (30 , 1 -3)


ÍGÉRET , SZABAD AKARAT, SZABAD VÁLASZTÁS

Szidra Parasa: Vajelech- 5 Mózes 31, 1 - 31,30
„Légy erős és bátor... És az Örökkévaló , Ő az aki előtted jár, Ő lesz veled , nem enged el , és nem hagy el téged : ne félj és ne rettegj. „ ( 31 ,7-8)

„Gyülekeztesd egybe a népet a férfiakat , a nőket a gyermekeket és a te jövevényedet , hogy hallják és hogy megtanulják, és féljék az Örökkévalót , a ti Isteneteket , és gondjuk legyen rá , hogy megtegyék e törvény minden igéjét.” (31, 12 ).


Ez a „Hákhel” törvénye , mely előírása szerint minden hetedik évben a nép minden tagját össze kell hívni , és a Tóra egyes részeit mindenki
előtt nyilvánosan fel kell olvasni .
Izrael ma is követi ezt , amikor a miniszterelnök a király szerepében olvassa a Tórát a Cion -hegyén.
Hiszem , hogy közeli az az idő , mikor a Király , Jesua HaMassiah nevében újra , mindenki hallhatja Isten Törvényét.
Ekkor a sófár hangja is mindenkinek hallható lesz , és Isten Népének maradéka összegyűlik hangjára, egy Új Kezdetére.

Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!