BejelentésSZOMBAT: AZ IDŐ SZIGETE

MENÜ
Orbán Béla:

Sabbath BO-MENJ!
Hetiszakasz: 2 Mózes 10:1 - 13: 17

Haftara: Jeremiás 46:13 - 28


A hetiszakasz foglalkozik az egyiptomi csapásokkal is. Érdekes ezeket megnéznünk, hogy Isten mit itélt meg általuk?

1. A NILUS VÉRRÉ VÁLTOZIK
A Nilus istene Ápisz (Hápi)
Izisz a Nilus istennője
Hnum a Nilus öre
...és sokan mások....

2. BÉKÁK
Heket a születés, szaporodás istennője

3. SZÚNYOGOK
A sivatag istene, Széth

4. BÖGÖLYÖK
Uto isten, akit a bögölyök jelképeztek

5. DÖGHALÁL
Hathor a tehénfejű isten, Ápisz a bika isten, együtt a termékenység
szimbólumai...

6. FEKÉLYEK
Izisz a gyógyitás istennője
Szahmet a bete4gségek felett uralkodo isten
Szunu a járványok istene

7. JÉGESŐ
Ozirisz a gabona és a termékenység istene
Nut az ég istennője és Szét a viharok istene.

8. SÁSKÁK
..ujra Nut és Ozirisz...

9. SÖTÉTSÉG
UJra NUT az ég istennője,
Hathor, az ég istennője
Ré a napisten
Horusz a másik napisten

10. AZ ELSŐSZÜLÖTTEK HALÁLA
Min a szaporodás istene
Heket istennő a szülő nők örzője
Izisz a gyermekek védelmezője
Az istenként tisztelt: a fáraó elsőszülöttje


Számomra feltünő, hogy többször itéli meg az ég istennőjét, és a termékenység istenét Isten...

Vajon a hamis Ég Királynője, és a terjeszkedő, számszerűen sokasodó, globalizáló isteneken a sor ma is?....


Érdekes megfigyelni:

Áron botja 1-3. csapás
Nem használtak botot 4-6.
Mózes botja 7-8.
MÓZES A KEZÉT HASZNÁLJA 9. csapás
ISTEN ITÉL............ 10.csapás

1-3... szellemi , "papi-prófétai" szolgálat
4-6... .Isten cselekszik ( NEM EMELI FEL SENKI A BOTOT )
7-8... Mózes cselekszik felhatalmazva
9. .... Mózes felhatalmazva Istentől itél, KEZÉT FELEMELVE, BOT NÉLKÜL.....
10... Isten mindent megitél


Copyright © 2005-2007 SÓFÁR, Jesua HaMassiah-ban hívő ZSIDÓ KÖZÖSSÉG
JHVH NISSZI Szolgálat


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!